Where & When

 

COME AND ENJOY MOVIES UNDER THE STARS

Place: Piet Se Bos, Grotto Beach (Behind Dutchies)

Time: Movies Start at 8pm

Entrance: Adults R60, Scholars R40

Bring: Own Camping Chairs, Picnic Blankets and Picnic Baskets


No Alcohol Allowed | Right of Admission Reserved | For Group Bookings Call 084 663 0770


 

KOM GENIET FLIEKS ONDER DIE STERRE

Plek: Piet Se Bos, Grotto Bech (Agter Dutchies)

Tyd: Flieks Begin 8nm

Toegang: Volwassenes R60, Skoliere R40

Bring: U eie kampstoele, picnic kombers en picnic mandjie


Geen Alkohol Tooegelaat nie | Reg van toegang voorbehou | Vir groep besprekings bel 084 663 0770